เกี่ยวกับบริษัท

อ่าน 15903

ข้อมูลบริษัท


บริษัท 2เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จำกัด เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชสำอาง ก่อตั้งโดยกลุ่มเภสัชกรและแพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 โดยมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิต ครีม ขี้ผึ้ง เจล และยาเม็ด ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ระบบการผลิต และการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน อย่างสม่ำเสมอโดยเภสัชกร จนได้รับมาตรฐานการผลิตยาที่ดี (GMP - Good Manufacturing Practice) ในหมวดยาขี้ผึ้ง / ครีม และยาเม็ด ตั้งแต่ปี 2535 และได้รับการรับรอง GMP อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาโรงงานตามมาตรฐาน GMP PIC/S โดยปรับปรุงระบบผลิตและติดตั้งระบบ HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning System) เพื่อให้เป็นที่มั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 
สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสำอาง บริษัทฯ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยเช่นกัน โดยเริ่มตั้งแต่ความพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบ ไปจนถึงการนำมาตรฐานและประสบการณ์ในการวิจัยพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยา มาใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสำอางด้วย และมีเภสัชกรควบคุมดูแล เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ MEDMAKER® ที่เน้นในด้านคุณภาพ และความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
 
ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน ยาและเวชสำอางของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากแพทย์และเภสัชกร อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ระบบการผลิต และการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ได้ซึ่งยาและเวชสำอางประเภทครีม ขี้ผึ้ง เจล และยาเม็ด ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย


วิสัยทัศน์